Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/2370 Esas 2017/15604 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/2370
Karar No: 2017/15604
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Hukuk Dairesi         2017/2370 E.  ,  2017/15604 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, mahkemenin görevsizliğine yönelik olarak verilen hükmün süresinde , davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Gerekçeli kararın, davalı ... İnşaat Nakliyat Taahhüt ...Tic. Mimarlık Ltd.Şti'ne, Tebligat Yasasının 35. maddesine göre tebliğ edildiği görülmüştür. Fakat bu adresin davalının ticaret sicil kayıtlarındaki en son adresi olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Adı geçen şirketin tebligat tarihindeki Ticaret Sicil Gazetesindeki adresi tespit edilerek, tebligat yapılan adresten başka bir adres olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesindeki tespit edilen adresine tebliğ edilmesi gerekir.
  Bu nedenle gerekçeli karar ve temyiz dilekçesinin adı geçen davalının Ticaret Sicil Gazetesindeki adresi tespit edilerek Ticaret Sicil Gazetesindeki tespit edilen adresine usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi ve temyiz süresinin beklenilmesi, ondan sonra inceleme yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın