Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3162 Esas 2018/6296 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3162
Karar No: 2018/6296
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Hukuk Dairesi 2017/3162 E. , 2018/6296 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içerisinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosyanın incelenmesinde; davalılardan ... 'ın davayı takip etmek üzere Av. ...'ye verdiği vekaletname bulunmadığı halde adı geçen davalı yönünden gerekçeli kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin Av. ...'ye tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Yapılan tebliğ işlemi usulsüz olup gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesinin davalı ...'ye usulüne uygun şekilde tebliği sağlanıp, temyiz süresi beklendikten sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At