Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3420 Esas 2017/1419 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3420
Karar No: 2017/1419
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Hukuk Dairesi         2017/3420 E.  ,  2017/1419 K.

  "İçtihat Metni"
  Davacı ... ..... (.... ...) ile davalı ..... Tetik aralarındaki tazminat davasına dair ... Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 26.05.2015 günlü ve 2014/515 E.- 2015/469 K.sayılı hükmün onanması hakkında ....Hukuk Dairesince verilen 05.04.2016 günlü ve 2015/12711 E.- 2016/2729 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK.nun 440.nci maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE ve 275.00 TL para cezası ile 4,60 TL karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 15.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At