Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/3422 Esas 2017/1421 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/3422
Karar No: 2017/1421
Karar Tarihi: 15.02.2017


3. Hukuk Dairesi         2017/3422 E.  ,  2017/1421 K.

  "İçtihat Metni"


  Asıl Davada Davacı Birleşen Dosyalarda Davalı ...Ş., Birleşen Dosyada Davacı ve Birleşen Dosyada Davalı ...Ş. İle Asıl Dosyada Davalı Birleşen Dosyada Davacı ... aralarındaki teminat mektubunun iadesi, menfi tespit, itirazın iptali ve alacak davasına dair ... ....Asliye Ticaret Mahkemesinden verilen ....06.2011 günlü ve 2004/631 E.-2011/269 K.sayılı hükmün onanması-bozulması yönünden ... ....... Dairesince verilen ........2014 günlü ve 2014/8740 e.-2014/12606 K.sayılı ilama karşı davacı/davalı ...Ş. ve davacı/davalı ... vekilleri tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen ... ilamında açıklanan ve benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK.nun 440.nci maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE ve 275.00 TL para cezası ....80 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, ....02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At