Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/9066 Esas 2019/5873 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9066
Karar No: 2019/5873
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2017/9066 E. , 2019/5873 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine; Mahkemenin 05.10.2016 tarihli ek kararı ile davalının temyiz talebinin süre yönünden reddine karar verilmiş olup, bu defa davalı tarafından ek kararın temyizi üzerine, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Davalı vekiline, gerekçeli kararın 08.09.2016 tarihinde tebliğ edildiği, ancak anılan kararın 8 günlük temyiz süresi geçtikten sonra 19.09.2016 tarihinde temyiz edildiği anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile yasaya uygun bulunan EK KARARIN ONANMASINA, 15,20 TL bakiye temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At