Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2017/9405 Esas 2019/5891 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/9405
Karar No: 2019/5891
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2017/9405 E. , 2019/5891 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki tevdi mahalli tayini davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, talebin reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde talep eden vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Mahkemece verilen tevdii mahalli tayini talebinin reddine ilişkin karar 6100 Sayılı HMK'nun 362, 382.maddesinde sayılan çekişmesiz yargı işlerinden olduğu ve temyizi kabil kararlardan olmamasına göre HMK'nun geçici 3.maddesi yollamasıyla HMK'nun 428.maddesi gereğince temyiz isteminin REDDİNE, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At