Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/1536 Esas 2018/6207 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1536
Karar No: 2018/6207
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/1536 E. , 2018/6207 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacılar ... ve ... ile davalılar ..., ..., ... ve ... aralarındaki kiralananın tahliyesi ve kira bedelinin tespiti davasına dair ...2.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 18/05/2016 günlü ve 2015/826 E.-2016/727 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 13/12/2017 günlü ve 2017/7565 E.-2017/17540 K. sayılı ilama karşı davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 300.00 TL para cezasının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At