Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/1838 Esas 2018/6185 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1838
Karar No: 2018/6185
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/1838 E. , 2018/6185 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... aralarındaki iştirak nafakasının arttırılması davasına dair ... 16. Aile Mahkemesinden verilen 13/04/2017 günlü ve 2016/542 E.-2017/296 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 28.12.2017 günlü ve 2017/16197 E.-2017/18378 K.sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 300.00 TL para cezası ile 9.40 TL karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 31.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At