Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3094 Esas 2018/6218 Karar
Karar Dilini Çevir:
3. Hukuk Dairesi 2018/3094 E. , 2018/6218 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:TÜKETİCİ MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki su aboneliği tesisi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın feragat nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; maliki olduğu bağımsız bölüme, binanın iskan raporunun alınmamış olması nedeniyle davalı idarece su aboneliğinin verilmediğini belirterek, su aboneliği ve su akışının sağlanmasını talep ve dava etmiş, 28/05/2015 havale tarihli dilekçesi ile davasından feragat etmiştir.Davalı; davanın reddini istemiştir.Mahkemece; davanın feragat ne

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat