Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3354 Esas 2018/6190 Karar
Karar Dilini Çevir:
3. Hukuk Dairesi 2018/3354 E. , 2018/6190 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak (asıl ve birleşen) davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve birleşen davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalılar ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
  Y A R G I T A Y K A R A R I
  Davacı; davalıların miras bırakanı ... ile aralarında imzalanan 20/09/1999 tarihli harici satım sözleşmesi ile ... adına kayıtlı ... köyü 195 parseldeki taşınmazın 170 m2'lik kısmını 7500 ... karşılığı bedelle satın alıp parasını ödediğini, taşınmazın halen zilyetliğinde bulunduğunu, ancak resmi satışının yapılmadığını beyan ederek satın aldığı tarihteki değerinin dava tarihinde ulaşmış olduğu reel değeri tespit edilerek şimdilik 2.000,00 TL 'sinin davalılardan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen ... 1. ASHM nin 2015/281 Esas sayılı dosyasında ise ... mirasçılarından ...'in davadan önce öldüğü

  Üyelik Paketleri

  Tüm programlar tek bir abonelikle sınırsız hizmetinde.

  Güncellemeler otomatik yüklenir.

  Tüm ProgramlarAylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  400 / Ay
  Detayları Göster Üyeliği Başlat

  Tüm Programlar6 Aylık Üyelik

  Toplam 9 Program
  Sınırsız Destek
  Süre Sonunda Durur
  Kredi Kartlarına Taksit
  1 Kullanıcı
  Kullanıcı Sayısı Arttırılabilir
  Ek Kullanıcı Değiştirilebilir
  ₺2400
  2000
  Kazancınız 400 TL
  Detayları Göster Üyeliği Başlat