Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/6254 Esas 2019/5876 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6254
Karar No: 2019/5876
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/6254 E. , 2019/5876 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... arasındaki itirazın iptali davasına dair Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 10.09.2015 günlü ve 2014/798 Esas- 2015/1046 Karar sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 06.06.2018 günlü ve 2017/3144 Esas- 2018/6484 Karar sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.



  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın