Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/6662 Esas 2019/5877 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6662
Karar No: 2019/5877
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/6662 E. , 2019/5877 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... Müdürlüğüne İzafeten ... Orman İşletme Müdürlüğü ile davalı ... arasındaki alacak davasına dair İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22.12.2015 günlü ve 2015/75 Esas- 2015/538 Karar sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 31.05.2018 günlü ve 2017/9236 Esas- 2018/6200 Karar sayılı ilama karşı davacı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370,00 TL para cezası ile 92,50 TL karar düzeltme harcının mahallinde davacıdan alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At