Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/6854 Esas 2019/5908 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6854
Karar No: 2019/5908
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/6854 E. , 2019/5908 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı .... aralarındaki alacak davasına dair İzmir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 07/04/2016 tarihli ve 2015/277 E.-2016/174 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 07/05/2018 tarihli ve 2016/18415 E.-2018/4690 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın