Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/6857 Esas 2019/5909 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/6857
Karar No: 2019/5909
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/6857 E. , 2019/5909 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı İski Genel Müdürlüğü aralarındaki tespit ve istirdat davasına dair İstanbul 1. Tüketici Mahkemesinden verilen 08/04/2016 tarihli ve 2016/185 E.-2016/1428 K. sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 27.06.2018 tarihli ve 2016/19188 E.-2018/7263 K.sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At