Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7224 Esas 2019/5910 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/7224
Karar No: 2019/5910
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/7224 E. , 2019/5910 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalılar ... ve ... aralarındaki alacak davasına dair Bandırma Aile Mahkemesinden verilen 05/05/2015 tarihli ve 2013/624 E.-2015/273 K. sayılı hükmün Bozulması hakkında dairece verilen 30/05/2018 tarihli ve 2016/18279 E.-2018/6511 K. sayılı ilama karşı davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın