Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7234 Esas 2019/5845 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/7234
Karar No: 2019/5845
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/7234 E. , 2019/5845 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... Elektrik Üretim Ltd. Şti. aralarındaki tazminat davasına dair Aliağa 2. Asliye Hukuk Mahkemesi verilen 30/03/2016 günlü ve 2015/107 E.-2016/120 K. sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 20.06.2018 günlü ve 2016/20072 E.-2018/6869 K. sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın