Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7281 Esas 2019/5944 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/7281
Karar No: 2019/5944
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/7281 E. , 2019/5944 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı 1-..., 2-..., 3-..., 4-..., 5-... ile davalı ... aralarındaki vasiyetnamenin iptali - tenkis davasına dair Bakırköy 9.Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 21.06.2016 günlü ve 2014/365 E., 2016/340 K. sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 13.09.2018 günlü ve 2016/20762 E-2018/8466 K. sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At