Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/7291 Esas 2019/5924 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/7291
Karar No: 2019/5924
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/7291 E. , 2019/5924 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalılar 1-... Müdürlüğü, 2-..., 3-Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi aralarındaki aidiyet tespiti - tazminat davasına dair Ergani Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 14/06/2016 tarihli ve 2015/459 E - 2016/976 K sayılı hükmün bozulması hakkında dairece verilen 25/06/2018 tarihli ve 2016/20203 E - 2018/7030 K sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında açıklanan gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK’nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17.70 TL karar düzeltme harcının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At