Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/8134 Esas 2019/5878 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/8134
Karar No: 2019/5878
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2018/8134 E. , 2019/5878 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... Reklam Hizmetleri Tekstil Mobilya Ve Gıda San. Ve tic. A.Ş. ile davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki kiracılık sıfatının tespiti davasına dair Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 18.06.2015 günlü ve 2014/1346 Esas- 2015/696 Karar sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 27.09.2018 günlü ve 2017/3734 Esas-2018/9225 Karar sayılı ilama karşı davalı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At