Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/1283 Esas 2019/5926 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1283
Karar No: 2019/5926
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2019/1283 E. , 2019/5926 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalılar 1-..., 2-... aralarındaki alacak davasına dair Bursa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 22/05/2018 tarihli ve 2017/548 E - 2018/351 K sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 17/12/2018 tarihli ve 2018/6474 E - 2018/12830 K sayılı ilama karşı davalı ... vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezasının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27/06/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın