Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/2893 Esas 2019/5893 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2893
Karar No: 2019/5893
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2019/2893 E. , 2019/5893 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... Elektrik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile davalı ... Tıbbi ve Sınai Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş. aralarındaki tazminat davasına dair Bakırköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 25/04/2017 günlü ve 2014/198 E. - 2017/244 K. sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 27/02/2019 günlü ve 2017/16506 E. - 2019/1623 K. sayılı ilama karşı davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezasının düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın