Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/95 Esas 2019/5874 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/95
Karar No: 2019/5874
Karar Tarihi: 27.06.2019


3. Hukuk Dairesi 2019/95 E. , 2019/5874 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı ... ile davalı ... Su Gıda Pvc Plastık Cam Ve Kağıt San.Amb.Nak.Tic.A.Ş. arasındaki kiracılık sıfatının tespiti davasına dair Trabzon 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 01.10.2015 günlü ve 2015/713 Esas- 2015/944 Karar sayılı hükmün onanması hakkında dairece verilen 16.04.2018 günlü ve 2017/4725 Esas- 2018/4052 Karar sayılı ilama karşı davacı tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
  Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Düzeltilmesi istenilen Yargıtay ilamında benimsenen mahkeme kararındaki gerekçelere göre düzeltme dileğinde ileri sürülen sebepler HUMK' nun 440. maddesindeki yazılı hallerden hiç birisine uymadığından vaki düzeltme isteğinin REDDİNE, 370.00 TL para cezası ile 17,70 TL bakiye karar düzeltme harcının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydettirilmesine, 27.06.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At