Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2008/9987 Esas 2009/9621 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2008/9987
Karar No: 2009/9621
Karar Tarihi: 20.05.2009


4. Ceza Dairesi 2008/9987 E., 2009/9621 K.

4. Ceza Dairesi 2008/9987 E., 2009/9621 K.

 • SUÇ KASTI
 • SUÇUN MANEVİ UNSURLARI
 • "İçtihat Metni"

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

  Ancak; olay tarihinde yapılacak bir mitingde güvenliğin sağlanması için oluşturulan arama ve geçiş noklarındaki polis memurlarını bilgilendirme, talimatlandırma ve kontrolle görevli sanık başkomiserin, yaptığı işin niteliği ve önemi, katılana söylediği "pembe misin?, mavi misin?" ve "kadın mısın?, erkek misin?" sözlerinin. olay yerinde bulunanların gülüşmesine yol açması karşısında, sanık ile katılan arasında olay öncesine dayalı bir arkadaşlık, dostluk, tanışıklık veya içinde bulunulan ortamın yarattığı bir samimiyet ilişkisinin varlığına ilişkin kanıtlar açıklanıp gösterilmeden ve tanık A...... C....... Y........'nın olayın gelişimi sürecinde sanığın "bak sen bir de adımı, soyadımı, sicil numaramı soruyor" biçimindeki sözlerle karşılık verdiğine dair savcılık anlatımı suçun manevi unsurunun oluşumu açısından değerlendirilmeden, şaka niteliğinde kabul edilen sözlerde hakaret suçunun manevi unsurunun oluşmadığı ve sanığın suç kastının bulunmadığı yolundaki yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

  Yasaya aykırı ve O yer C.Savcısı ile katılan M.......... E....... A...... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At