Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15642 Esas 2015/29403 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15642
Karar No: 2015/29403
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15642 E.  ,  2015/29403 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/350113
  MAHKEMESİ : Kütahya(Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 04/05/2011
  NUMARASI : 2010/914 (E) ve 2011/465 (K)
  SUÇ : Tehdit

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Mağdur A.. G.. ile tanıklar H.. H.. ve A.. A..’ün soruşturma aşamasında alınan beyanlarında, sanığın, mağdura yönelik “seni öldürürüm” şeklinde tehdit sözleri sarf ettiğini belirtmeleri karşısında, fiilin suç oluşturmaması nedeniyle derhal beraat kararı verilmesi dışında, delillerin takdir ve tayini gereken durumlarda sanığın sorgusu yapılıp savunması saptanmadan beraat kararı verilemeyeceği gözetilmeden, 5271 sayılı CMK'nın 193/2. maddesine yanlış anlam verilmek suretiyle sanığın sorgusu yapılmadan beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın