Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15694 Esas 2015/29309 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15694
Karar No: 2015/29309
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15694 E.  ,  2015/29309 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/176744
  MAHKEMESİ : Gaziantep(Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 08/04/2010
  NUMARASI : 2007/1024 (E) ve 2010/232 (K)
  SUÇ : Tehdit

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Adli sicil kaydı bulunmayan sanıklar hakkında verilen cezaların, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları olumlu değerlendirilerek yeniden suç işlemeyecekleri kanaatiyle ertelenmesine ve takdiri indirim maddesinin uygulanmasına karşın, aynı özellikleri ve kişilikleri olumsuz görülerek çelişkiye yol açılması suretiyle ve tehdit suçundan dolayı somut zarar bulunmadığı halde "zararın giderilmediği" biçimindeki kanuni olmayan gerekçeye hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanıklar A.. A.. ve M.. A..'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın