Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15705 Esas 2015/29315 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15705
Karar No: 2015/29315
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15705 E.  ,  2015/29315 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/177580
  MAHKEMESİ : Konya(Kapatılan) 7. Sulh Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 20/01/2011
  NUMARASI : 2010/1828 (E) ve 2011/98 (K)
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Tehdit ve hakaret suçlarından dolayı somut (maddi) bir zarar oluşmaması ve mağdurun uğradığı manevi zararın da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmemesi karşısında, "zararın giderilmediği ve şikayetin devam ettiğine ilişkin" biçimindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık F.. Ç.. müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın