Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15747 Esas 2015/29329 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15747
Karar No: 2015/29329
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15747 E.  ,  2015/29329 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/192941
  MAHKEMESİ : Karabük(Kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 27/01/2011
  NUMARASI : 2010/453 (E) ve 2011/44 (K)
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret, yaralama

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1- Sanıklar B.. Ö.., B.. Ö.. ve S.. Y.. hakkındaki verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı, yalnızca itiraz yolu açık olup, dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
  Anlaşıldığından, katılan sanıklar B.. Ö.. ve B.. Ö.. müdafilerinin tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası istekleri hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
  2- Sanıklar E.. Y.. ve M.. Y.. hakkında, tehdit, hakaret, yaralama, sanıklar H.. A.. ve B.. Ö.. hakkında ise yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerine yönelik temyizlere gelince;
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:
  Eylemlere ve yükletilen suçlara yönelik katılanlar E.. Y.. ve B.. Ö.. vekilleri ile katılan sanık B.. Ö.. müdafiinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın