Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/15779 Esas 2015/29349 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/15779
Karar No: 2015/29349
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/15779 E.  ,  2015/29349 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/223772
  MAHKEMESİ : Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 26/04/2011
  NUMARASI : 2010/724 (E) ve 2011/381 (K)
  SUÇLAR : Tehdit, yaralama

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Akıl hastası olduğu saptanan sanığın öncelikle suçu işleyip işlemediğinin belirlenmesi gerekir. Suçu işlediğinin sabit olması halinde güvenlik tedbirlerine hükmedilir.Aksi halde beraat kararı verilmelidir.
  Bu açıklamalar ışığında; akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği bulunmadığı saptanan sanığın, savunması tespit edilip, yükletilen suça ilişkin tüm kanıtlar gösterilip tartışıldıktan sonra, suçun kanıtlanması halinde TCK'nın 32/1 ve 57. maddeleri uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunması, kanıt bulunmaması halinde ise beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle doğrudan ceza verilmesine yer olmadığına ve güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı ve sanık S.. M..'ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın