Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/16170 Esas 2015/29367 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/16170
Karar No: 2015/29367
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/16170 E.  ,  2015/29367 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2011/244468
  MAHKEMESİ : İstanbul(Kapatılan) Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 09/02/2011
  NUMARASI : 2009/739 (E) ve 2011/100 (K)
  SUÇ : Tehdit

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  Sanığın önceki mahkumiyetlerine konu eylemlerinin sonraki kanuni düzenlemelerle kabahate dönüştürülmesi karşısında, “…sanığın sabıkası olduğundan...” biçimindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
  Kanuna aykırı, sanık U.. C..'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın