Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/8357 Esas 2015/29388 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2013/8357
Karar No: 2015/29388
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2013/8357 E.  ,  2015/29388 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Yaralama, tehdit, hakaret

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, tüm aşamalarda birbirlerinden şikayetçi olan ve kamu davasına katılan olarak kabul edilen katılan sanıkların temyiz itirazlarının kendileri hakkında verilen hükümler ile karşı taraf hakkında verilen hükümleri de kapsadığı ayrıca katılan sanıkların gerekçeli kararı temyiz etmeleri üzerine ... Asliye Ceza Mahkemesinin 17.08.2012 tarihli kararı ile verilen temyiz isteminin reddi kararını sadece sanık ...'ın temyiz etmesi nedeniyle temyizin kapsamının katılan sanık ....'ın temyiz isteminin reddi kararı ve tehdit suçu, katılan sanık ..'nın ise tehdit suçuna yönelik olduğu değerlendirilerek dosya görüşüldü:
1-Katılan sanık ...'ın kendisi ve sanık ... hakkında verilen hükümlerin temyiz edilemez olması nedeniyle Yerel Mahkemenin temyiz isteğinin reddine ilişkin kararına karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, Yerel Mahkemenin redde ilişkin kararının ONANMASINA,
2-Tehdit suçundan kurulan hükümlere yönelik temyize gelince;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Katılan sanık ..'ın aşamalarda katılan sanık...'nın kendisine hakaret ve tehdit etmesi nedeniyle jandarmayı arayarak şikayetçi olduğunu savunması, katılan sanık ...'nın da katılan sanık ...'ın kendisini sürekli haksız yere şikayet etmesi nedeniyle sinirlendiğini savunması karşısında, olayın çıkış nedeni üzerinde durularak ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı belirlenerek haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,
Kanuna aykırı ve katılan sanıklar ... ve...'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Full & Egal Universal Law Academy

Yorumlar (0)

Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın