Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2014/50707 Esas 2017/4267 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/50707
Karar No: 2017/4267
Karar Tarihi: 15.02.2017


4. Ceza Dairesi         2014/50707 E.  ,  2017/4267 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Tehdit
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  1-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verildikten sonra CMK'nın 231/11.maddesi gereğince, sanığın denetim süresi içinde kasten işlediği yeni bir suç nedeniyle mahkumiyetine hükmolunması halinde, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanabileceği, Karaman 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 11.01.2012 tarih 2011/81 Esas, 2012/32 Karar Sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararının 26.01.2012 tarihinde kesinleştiği, sanık hakkında , ihbara konu aynı mahkemenin 29.11.2012 tarihli ilamı ile 25.09.2011 tarihinde işlediği kasten yaralama suçundan mahkumiyet kararı verilmesi karşısında, CMK'nın 231/11.maddesindeki denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleme şartının gerçekleşmediği gözetilmeksizin hükmün açıklanmasına karar verilmesi,
  2- Kabule göre de;
  02/12/2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK'nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk ... müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKMÜN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At