Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/27253 Esas 2017/24479 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/27253
Karar No: 2017/24479
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Ceza Dairesi         2015/27253 E.  ,  2017/24479 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret
  HÜKÜMLER : Beraat, temyiz isteminin reddi

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  31.03.2010 tarihli duruşmada davaya katılmasına karar verilen suçtan zarar gören ...’ın, 19.08.2013 havale tarihli dilekçe ile sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini beyan etmesi karşısında, CMK'nın 243. maddesi uyarınca katılma kararının hükümsüz kaldığı ve temyiz edenin buna yetkisi bulunmadığının anlaşılması,
  Nedeniyle yerel mahkemece verilen temyiz isteğinin reddine ilişkin karara karşı yapılan itirazın, tebliğnameye uygun olarak REDDİNE, yerel mahkemenin redde ilişkin kararlarının ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın