Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/6479 Esas 2015/29357 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6479
Karar No: 2015/29357
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2015/6479 E.  ,  2015/29357 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 4 - 2014/63136
  MAHKEMESİ : Küre Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 22/01/2014
  NUMARASI : 2013/37 (E) ve 2014/6 (K)
  SUÇ : Tehdit

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1-Sanık F.. Ç.. hakkında mağdur H.. Ç..'ye yönelik tehdit suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı; yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,
  Anlaşıldığından, O Yer Cumhuriyet Savcısının tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
  2-Sanık F.. Ç.. hakkında mağdurlar H.. Ç.. ve F.. Ç..'ye yönelik tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince,
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
  Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 20.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın