Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/7010 Esas 2015/29369 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/7010
Karar No: 2015/29369
Karar Tarihi: 20.05.2015


4. Ceza Dairesi         2015/7010 E.  ,  2015/29369 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 3 - 2013/295064
  MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 10/06/2013
  NUMARASI : 2009/584 (E) ve 2013/478 (K)
  SUÇLAR : Tehdit, hakaret

  Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararların niteliği ile suç tarihine göre, gerekçeli karar başlığında suç tarihi yanlış gösterilmiş ise de, bu maddi yanılgının yerinde 06/04/2009, 09/04/2009 olarak düzeltilebileceği kabul edilerek dosya görüşüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  06/04/2009 tarihinde işlendiği iddiası ile davaya konu edilen hakaret ve tehdit suçlarının tanıkları olan U.. Ş..'nın; bu tarihte sanık Bayram'ın başka bir erkekle katılanın işyerine geldiğine dair beyanı ile A.. E..'in, hakaret ve tehdit sözlerini katılanın gıyabında kendi yüzüne karşı söylendiğine dair aşamalardaki anlatımları tartışılmadan, sonraki 09.04.2009 tarihindeki yaralama olayının tanıklarının beyanlarına dayanılarak yetersiz ve kanuni olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
  Kanuna aykırı, katılan H.. Ö.. vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 20/05/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın