Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2015/14820 Esas 2017/7094 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/14820
Karar No: 2017/7094
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Hukuk Dairesi 2015/14820 E. , 2017/7094 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... arafından, davalı... A.Ş. ve diğerleri aleyhine 11/10/2004 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacılar ... ve ... için davalı ... dışında kalan davalılar yönünden davanın kısmen kabulüne, ... yönünden davanın reddine, davacı ... (...) yönünden ise davanın açılmamış sayılmasına dair verilen 14/07/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı ... A.Ş. ve ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  HARÇ
  684,00 TL. OH.
  171,00 TL. PH.
  513,00 TL.TGH.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At