Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/13440 Esas 2019/3831 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 08.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/13440
Karar No: 2019/3831
Karar Tarihi: 08.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2016/13440 E. , 2019/3831 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 21/08/2014 (06/07/2012) gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/03/2016 günlü kararın Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili, duruşmasız olarak incelenmesi de davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle daha önceden belirlenen 02/07/2019 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davacılar vekili Avukat ... ile karşı taraftan davalı hazine vekili Avukat ... geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra taraflara duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan ropor ile dosya içerisindeki kağtılar incelenerek gereği görüşüldü.
  1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile eklenen ek 4. madde gereğince HUMK’nun 427. maddesi uyarınca hükmün temyize konu bölümünün 2.190,00 TL’yi geçmemesi durumunda karar kesindir. Somut olayda; ... 1. İcra Müdürlüğünün 2010/2922 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2977 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2976 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2978 esas sayılı dosyası alacaklısı ...,2010/2982 alacaklısı ..., 2010/2991 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2985 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2988 esas sayılı dosyası alacaklısı ...,2010/2990 esas sayılı dosyası alacaklısı ...,2010/3014 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3012 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3010 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3009 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3008 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3007 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3006 ..., 2010/3003 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3001 esas sayılı dosyası alacaklısı..., 2010/2999 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2998 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2997 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2995 ..., 2010/2994 ..., 2010/3041 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3040 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3039 esas sayılı dosyası alacaklısı ... (...) 2010/3038 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3037 esas sayılı dosyası alacaklısı ... (BO), 2010/3035 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3033 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3031 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3030 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3028 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3026 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3025 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3024 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3021 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3018 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3019 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3042 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3043 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3117 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3116 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3115 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3113 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3112 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3110 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3109 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3108 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3107 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3105 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3102 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3100 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3099 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3097 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3096 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3094 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3093 esas sayılı dosyası alacaklısı Remşi TEKİN, 2010/3090 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3088 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3086 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3083 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., ..., 2010/3082 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3081 esas sayılı dosyası alacaklısı ...,2010/3078 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3076 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3074 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3073 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3071 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3070 esas sayılı dosyası alacaklısı..., 2010/3069 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3068 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3066 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3063 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3056 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3055 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3053 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3051 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3050 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3049 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3048 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3047 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3046 esas sayılı dosyası alacaklısı.... 2010/2971 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2969 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2967 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2965 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2964 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2963 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2962 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2961 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2960 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 12010/2957 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2956 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2954 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2953 esas sayılı dosyası alacaklısı..., 2010/2949 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2948 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2947 ..., 2010/2945 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2944 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2943 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2941 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2940 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2938 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2935 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2934 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2933 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2932 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2928 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2927 ..., 2010/2925 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2923 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2920 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2918 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2917 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2913 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2908 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2907 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2905 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2902 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2901 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2899 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2896 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2895 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2894 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2893 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2892 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2891 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2970 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2890 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2887 esas sayılı dosyası alacaklısı ...,2010/2885 esas sayılı dosyası alacaklısı..., 2010/2881 esas sayılı dosyası alacaklısı ... yönünden ihtiyari dava arkadaşlığı bulunduğu gözetildiğinde temyize konu olan tutar, bu düzeye ulaşmadığından taraf vekillerinin temyiz inceleme isteğinin reddine.
  2-Tarafların, ... 1. İcra Müdürlüğünün 2010/2972 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2981 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2986 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2983 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3011 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3004 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3002 esas sayılı dosyası alacaklısı ... ..., 2010/2993 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3034 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3029 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3022 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3020 ..., 2010/3016 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3015 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3118 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3106 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3098 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3092 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/91 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3087 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3084 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3080 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3077 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/3057 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/12952 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2942 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2939 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2937 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2931 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2930 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2924 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2919 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2909 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2904 esas sayılı dosyası alacaklısı ..., 2010/2898 esas sayılı dosyası alacaklısı ... olan takip dosyalarına yönelik temyiz itirazlarına gelince;Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
  Davacılar vekili; davalı idare ile davacılar arasında 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun kapsamında 05/02/2010 tarihinde sulhname imzalandığını, 12/02/2010 tarihinde sulhname uyarınca davacılara ödenmesi gereken tazminatlar için Valiliğin, İçişleri Bakanlığından ödenek talep ettiğini, aynı kanun uyarınca 3 aylık süre içerisinde ödeme yapılması gerekirken, 9 ayı aşan sürede ödemelerin yapılmaması üzerine ... 1. İcra Müdürlüğünde her bir davacı adına ayrıca takip başlattıklarını, ödeme emrinin tebliğinden bir gün sonra icra dosyası dışında davacılara haricen ödeme yapıldığını ve aynı gün idare tarafından talep edilen faize itiraz edildiğini belirterek, faize yönelik itirazın reddi ile takibin faiz, masraflar ve vekalet ücreti yönünden devamına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.Davalı vekili; 5233 sayılı Kanunun 12. maddesinde zararın karşılanmasına ilişkin sulhnamenin, 13. maddesinde ise zararın karşılanması usulünün düzenlendiğini, davacıların 5233 sayılı Kanun kapsamında zararın karşılanması için ... Valiliğine başvurduğunu, komisyonca tespit edilen miktarın ödenmesi hususunda tarafların anlaştıklarını, bir kısım davacıların ki çoğunluğunun sulhnamelerinin vali tarafından 17/09/2010 tarihinde onaylandığını ve sulhname bedellerinin davacılar vekilinin hesabına 10/11/2010 tarihinde aktarıldığını, bir kısım davacıların sulhnamelerinin ise vali tarafından 17/11/2010 tarihinde onaylandığını ve sulhname bedellerinin vekilleri hesabına 09/12/2010 tarihinde aktarıldığını, sulhnameye bağlanan tazminatların tamamının valinin onay tarihinden itibaren kanunda öngörülen 3 aylık süre içerisinde davacılar vekilinin hesabına aktarıldığını, ayrıca, bu sürenin uyulmaması halinde kesin ve cezai sonuçları olan bir süre olmadığını belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, faiz isteği yönünden davacılar vekilinin talebinin yerinde olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 125. maddesinin son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğu düzenlenmiştir. Anayasanın 65. maddesinde ise Devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek, mali kaynakların yeterliliği ölçüsünde yerine getireceğine işaret edilmiştir. 5233 sayılı Kanunun 13. maddesinde sulhnamede belirlenen zararların, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten üç ay içerisinde karşılanacağı düzenlenmiştir.
  Hukuki açıdan faiz; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için ödenmesi gereken karşılık ve tazminat olup gerek doktrinde ve gerekse yargısal içtihatlarla kabul edildiği gibi esas alacağa bağlı fer'i bir haktır.Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davacıların 5233 sayılı Kanun kapsamında terör olayları nedeniyle uğradıkları zararların giderilmesi için valiliğe başvuruda bulundukları, başvuru üzerine idarece taleplerinin kabul edildiği ve her bir davacı için ayrı ayrı tespit edilen miktarların ödenmesi konusunda davacı vekili ile komisyon başkanı arasında 05.02.2010 tarihinde sulhnameler imzalandığı, sulhnamelerin imzalanmasının ardından Valilik tarafından İçişleri Bakanlığından ödenek talep edildiği, ödeneğin 22.10.2010 tarihinde geldiği, aynı tarihte davacılar vekili tarafından valiliğe sulhname bedellerinin ödenmesi için ihtarname gönderildiği anlaşılmakta ise de adı geçen davacılara ait sulhnameler vali tarafından 17/09/2010 ve 17/11/2010 tarihlerinde onanmış ve bu sulhnamelere dair ödemeler ise 10/11/2010 ve 09/12/2010 tarihlerinde yapılmıştır.
  Şu halde; belirtilen mevzuat hükmü uyarınca ilgililerin 5233 sayılı Kanun kapsamındaki zararlarının taraflar arasında imzalanan sulhnamenin vali tarafından onaylanmasından itibaren 3 ay içerisinde ödenmesi gereği, dava konusu olayda da sulhnamenin vali tarafından 17/09/2010 ve 17/11/2010 tarihlerinde onaylanmış olması ödemelerin ise vali onayından itibaren üç aylık süre geçirilmeden ödenmiş olması birlikte değerlendirildiğinde, sulhname bedelinin geç ödenmesi söz konusu olmadığından davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya uygun olmamış, bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle tarafların temyiz inceleme isteğinin reddine, temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacıların temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve davalı yararına takdir olunan 2.037,00 duruşma avukatlık ücretinin davacılara yükletilmesine 08/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At