Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2016/378 Esas 2017/7032 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/378
Karar No: 2017/7032
Karar Tarihi: 09.11.2017


4. Hukuk Dairesi         2016/378 E.  ,  2017/7032 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ...tarafından, davalı ... aleyhine 25/04/2007 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne dair verilen 28/05/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve davalı vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dosyanın incelenmesinde, davaya konu olayla ilgili dava dilekçesinin,...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/611 esas, 2010/632 karar sayılı birleşen dava dosyasının ve ... Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/26 esas, 2001/49 karar sayılı ceza dava dosyasının dosya içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde anılan dava dilekçesinin ve dava dosyalarının dosya içerisine alınması sağlanmalıdır.
  SONUÇ: Yukarıda gösterilen eksikliklerin giderilmesi için dosyanın mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın