Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/4394 Esas 2019/3666 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 01.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2017/4394
Karar No: 2019/3666
Karar Tarihi: 01.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2017/4394 E. , 2019/3666 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 12/04/2012 gününde verilen dilekçe ile kasten yaralama nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi ve karşı davada davacılar ... ve ... vekilleri Avukat ... tarafından davalı ... aleyhine 07/05/2012 gününde verilen dilekçe ile kasten yaralama ve tehdit nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; asıl dava yönünden maddi ve manevi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, karşı dava yönünden istemlerin zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 20/10/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının 44,40 TL'sinin davacı-karşı davalıya, 154,10 TL'sinin de davalı-karşı davacılara yükletilmesine, peşin alınan harçların bundan mahsubuna 01/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At