Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/1076 Esas 2018/4683 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1076
Karar No: 2018/4683
Karar Tarihi: 04.06.2018


4. Hukuk Dairesi 2018/1076 E. , 2018/4683 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacılar ... ve diğerleri vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 21/10/2008 gününde verilen dilekçe ile kasten adam öldürmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/03/2015 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacılar vekili, duruşmasız olarak incelenmesi de davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 12/12/2017 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine davacılar vekili Avukat ... Kalıpçı geldi, karşı taraftan davalılar adlarına gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Geri çevirme sonrası noksan ikmalinden sonra dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Uyuşmazlığın niteliği gereği Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla incelenmesi gerektiği, mahkemenin de yargılama boyunca davaya Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla baktığı ancak gerekçeli kararın sadece ilk sayfasında başlık kısmında Çorum Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) yazıldığı anlaşılmakla, bu durum mahalde düzeltilebilir maddi hata olarak görülmüş ve bozma sebebi yapılmamıştır.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre tarafların yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan kararın ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının 35,90 TL'sinin davacılara, 6.222,00 TL'sinin de davalılara sorumlulukları oranında yükletilmesine, peşin alınan harçların bundan mahsubuna 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At