Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/1281 Esas 2018/4695 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/1281
Karar No: 2018/4695
Karar Tarihi: 04.06.2018


4. Hukuk Dairesi 2018/1281 E. , 2018/4695 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 29/06/2012 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacının işgöremezlik zararına ilişkin maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, belgeli tedavi giderine ilişkin istemin kabulüne, belgelenemeyen tedavi gideri isteminin vazgeçme nedeniyle reddine, manevi tazminat davasının kısmen kabulüne, davalı ... aleyhine açılan maddi ve manevi tazminat isteminin reddine dair verilen 29/12/2015 günlü kararın ve temyiz isteminin miktar itibariyle reddine dair verilen 04/05/2016 günlü ek kararın Yargıtay’ca incelenmesi dahili davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Hükmü temyiz eden tarafın temyiz istemi miktar itibariyle kararın kesin olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Mahkemece bu yön belirlenmek suretiyle verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararda bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenle yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi ile temyiz isteminin reddine ilişkin hükmün ONANMASINA 04/06/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At