Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/2265 Esas 2018/4666 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/2265
Karar No: 2018/4666
Karar Tarihi: 31.05.2018


4. Hukuk Dairesi 2018/2265 E. , 2018/4666 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Talepte bulunan ... vasisi ... tarafından, hasımsız olarak 10/11/2017 gününde verilen dilekçe ile harç tahsil müzekkeresinin düzeltilmesinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; talebin reddine dair verilen 08/12/2017 günlü ek kararın Yargıtay’ca incelenmesi talepte bulunan tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At