Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4213 Esas 2019/3757 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4213
Karar No: 2019/3757
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4213 E. , 2019/3757 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 01/03/2018 gün ve 2016/3487-2018/1454 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. HUMK'nun 440. maddesi uyarınca Yargıtay Kararlarına karşı karar düzeltme süresi onbeş gündür. Kararın 12/04/2018 gününde tebliğ edilmiş, dilekçenin bu süre geçirildikten sonra 02/08/2018 gününde verilmiş olmasına göre inceleme isteğinin reddine karar verilmesi gerekmiştir. Açıklanan nedenle karar düzeltme isteğinin REDDİNE ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At