Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4279 Esas 2019/3868 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 10.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4279
Karar No: 2019/3868
Karar Tarihi: 10.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4279 E. , 2019/3868 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Taraflar arasındaki kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 23/05/2018 gün ve 2016/7451-2018/4388 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacılar vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 4’e göre davanın ya da mahkemece kabul edilmeyen bölümünün 15.910,00 TL’den az olması durumunda kararın düzeltilmesi yoluna gidilemez. Somut olayda her bir davacı tarafından talep edilen miktar ayrı ayrı değerlendirildiğinde karar düzeltmeye konu olan tutar bu düzeye ulaşmadığından davacıların karar düzeltme dilekçesinin reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın