Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/5205 Esas 2019/3753 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/5205
Karar No: 2019/3753
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/5205 E. , 2019/3753 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 24/02/2014 gününde verilen dilekçe ile ziynet eşyalarının aidiyetinin tespiti ile aynen iadesi istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 12/07/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Davacı asıl ve vekili, hükmün temyiz edilerek Yargıtaya gönderilmesinden sonra vermiş oldukları 20/06/2019 tarihli dilekçe ile kararı temyiz etmekten feragat edildiğini bildirmiştir. Davacı asıl ve vekili tarafından temyizden feragat edilmiş olduğu anlaşıldığından, temyiz dilekçesi reddedilmelidir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davacının temyizden feragat etmiş bulunduğu anlaşıldığından temyiz dilekçesinin reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At