Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1524 Esas 2019/3756 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1524
Karar No: 2019/3756
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1524 E. , 2019/3756 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi

  Davacı ... ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... Balıkçılık Buz Üretim Gıda Nak İnş. Tic. Ltd. Şti. aleyhine 20/03/2017 gününde verilen dilekçe ile haksız fiile dayalı maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; tazminat talebinin ispatlanamadığından reddine dair verilen 20/09/2018 günlü karara karşı davacı tarafın istinaf başvurusu üzerine yapılan incelemede; ... 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/110 esas, 2018/454 sayılı kararı usul ve yasaya uygun olduğundan istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen 21/03/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine 03/07/2019 gününde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At