Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1539 Esas 2019/3743 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1539
Karar No: 2019/3743
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1539 E. , 2019/3743 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 13/07/2015 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/02/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ve davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 25. ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan bölge adliye mahkemeleri 07/11/2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 20/07/2016 tarihinden itibaren göreve başlamıştır.
  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra verilen kararlar hakkında istinaf yoluna başvurulabilir.Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 13/06/2016 tarihli ve 2016/4893-6864 E.K. sayılı ilamı ile mercii tayinine ilişkin belirleme yapılmış olup, bu durum davanın esasına ilişkin kanun yolu incelemesinin Yargıtay tarafından yapılmasını gerektirmemektedir.Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında; Dairemize gönderilen dava dosyası, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden sonra karara bağlanmış olduğundan, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere işlemsiz olarak yerel mahkemeye İADESİNE 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At