Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/1795 Esas 2019/3848 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1795
Karar No: 2019/3848
Karar Tarihi: 09.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/1795 E. , 2019/3848 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi


  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 11/08/2016 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 21/11/2017 günlü karara karşı davalıların istinaf başvurusu üzerine yapılan incelemede; davalıların asıl karara yönelik istinaf başvurularının HMK'nın 353/1-b.1 maddesi uyarınca esastan reddine, davalıların tavzih kararına yönelik istinaf başvurusunun kabulü ile; ...7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/327 esas, 2017/348 karar sayılı 21/11/2017 tarihli kararının 12/01/2018 tarihli tavzih kararıyla birlikte kaldırılmasına dair verilen 20/03/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle davacının temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Davacı vekili, hükmün temyiz edilerek Yargıtay’a gönderilmesinden sonra vermiş olduğu 31/05/2019 tarihli dilekçe ile kararı temyiz etmekten feragat edildiğini bildirmiştir. Davacı vekilinin vekaletnamesinin incelenmesinde, temyizden feragate yetkisinin olduğu anlaşıldığından, temyiz dilekçesi reddedilmelidir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davacının temyizden feragat etmiş bulunduğu anlaşıldığından temyiz dilekçesinin reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 09/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At