Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/2233 Esas 2019/3913 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 18.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2233
Karar No: 2019/3913
Karar Tarihi: 18.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/2233 E. , 2019/3913 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

  01/07/2016 tarihinde kabul edilip 23/07/2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçeleri ile birlikte dosyayı bir ay içinde görevli Daireye gönderecektir.Bu durumda dosya içeriğine, temyizin kapsamına, uyuşmazlık iş kazasına ilişkin olup iş mahkemesince karar verilmekle temyiz inceleme görevi Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi ve Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Yargıtay 21. Hukuk Dairesine aittir.
  Yukarıdaki yasal düzenleme de dikkate alındığında dosyanın görevli Yargıtay 21. Hukuk Dairesine gönderilmesine 18/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın