Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/2302 Esas 2019/3916 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 19.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/2302
Karar No: 2019/3916
Karar Tarihi: 19.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/2302 E. , 2019/3916 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Ticaret Mahkemesi

  01/07/2016 tarihinde kabul edilip 23/07/2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 60. maddesinin 3. fıkrası değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçeleri ile birlikte dosyayı bir ay içinde görevli Daireye gönderecektir.Bu durumda dosya içeriğine, temyizin kapsamına, uyuşmazlığın temyiz edenin sıfatına göre ve davacı üniversite ile davalı banka arasında 04/05/2010 tarihli ...üniversitesi kurum personelinin aylık ve ücret ödemelerine ilişkin sözleşme mevcut olup mahkemece de sözleşmeye dayalı sorumlu tutulmakla ve yine Asliye Ticaret Mahkemesince karar verilmekle, temyiz inceleme görevi Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi ve Başkanlar Kurulu kararı uyarınca Yargıtay 11. Hukuk Dairesine aittir.Ne var ki Yargıtay 11. Hukuk Dairesince de görevsizlik kararı verildiğinden dosyanın görevli Dairenin belirlenmesi için Yargıtay Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderilmesine 19/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At