Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/698 Esas 2019/3637 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 27.06.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/698
Karar No: 2019/3637
Karar Tarihi: 27.06.2019


4. Hukuk Dairesi 2019/698 E. , 2019/3637 K.

  "İçtihat Metni"


  MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi

  Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ...Gazete Dergi Basım AŞ aleyhine 01/06/2016 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine ilk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09/05/2017 günlü karara karşı davalı tarafın istinaf başvurusu üzerine yapılan incelemede; davalıların istinaf başvurularının kabulüne ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın ilk derece mahkemesi kararından farklı olarak kısmen kabulüne dair verilen 05/10/2017 günlü İstanbul bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararının davacı ve davalılar vekili tarafından temyizi sonucunda Dairemizin 2017/4773 esas 2018/5121 karar sayılı ilamıyla 6100 sayılı HMK'nın 371. maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi kararının davalılar yararına bozulmasına ve dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine dair verilen karar üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda davanın reddine dair verilen 25/12/2018 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dosyadaki yazılara ve Bölge Adliye Mahkemesince uyulan bozma gereğince karar verilmiş olmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, HMK 302/5 ve 373. maddeleri uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine 27/06/2019 gününde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At